Oferta

          Oferujemy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową zarówno mniejszych jak i większych firm. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań naszych klientów. Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia karty podatkowej;
 • rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ksiąg handlowych;
 • wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej.

 

            Ofertę kierujemy do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek handlowych a także spółek z udziałem kapitału zagranicznego z niemieckojęzycznego obszaru wpływów. 


            Ceny za świadczone usługi są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb, tak aby móc dobrać dla każdego klienta odpowiednie warunki współpracy.


            Pomagamy także osobom, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a także firmom startującym na rynku. Służymy pomocą w wypełnianiu kompletnej dokumentacji niezbędnej do założenia firmy. Doradzamy w doborze odpowiedniej dla danej działalności formy opodatkowania.


            Obsługujemy kontrole podatkowe z Urzędu Skarbowego oraz kontrole z innych instytucji po udzieleniu przez spółkę stosownych pełnomocnictw.

            Specjalizujemy się w prowadzeniu obsługi firm z udziałem kapitału zagranicznego w języku polskim i niemieckim. Na życzenie klienta możliwe jest sporządzanie sprawozdawczości i korespondencji w obu językach.

 

Karta podatkowa


            W ramach prowadzenia karty podatkowej świadczymy następujące czynności:

 • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;
 • sporządzanie zeznania podatkowego –PIT-16A.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


            W przypadku prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych świadczymy następujące czynności:

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych – PIT-28M;
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych PIT-28;
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7;
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-UE.


Podatkowa książka przychodów i rozchodów


            W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • ewidencja operacji gospodarczych;
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych –VAT-7;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego;
 • sporządzanie i wysyłanie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 i PIT-36L;
 • sporządzanie i wysyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.


Księgi handlowe


            W przypadku prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
  ewidencja operacji gospodarczych;
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-UE;
 • sporządzaniu sprawozdawczości miesięcznej w języku polskim i niemieckim, oraz przekazywanie ich zarządowi Spółki we wzajemnie uzgodnionej formie;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • rozliczenia podatku dochodowego;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu z rachunkiem zysków i strat oraz informacji dodatkowej);
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania – CIT-8;
 • kontrola należności i zobowiązań – wystawianie potwierdzeń sald;
 • sporządzanie i wysyłanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • sporządzanie i wysyłanie do NBP sprawozdań na potrzeby statystyki bilansu płatniczego;
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT 


Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych (zakładanie teczek akt, tworzenie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i świadectw pracy);
 • prowadzenie ewidencji urlopów;
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom;
 • naliczanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS;
 • tworzenie dokumentów do ZUS związanych ze zwolnieniami lekarskimi;
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZWA;
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;
 • zgłoszenie pracodawcy do PFRON oraz sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji PFRON.


Indywidualnie

 • oferujemy kompleksowe rozliczenia roczne przy zastosowaniu wszelkich możliwych do uzyskania ulg;
 • oferujemy roczne rozliczenia zagraniczne z Polskim Urzędem Skarbowym;
 • sporządzamy również korekty wszelkich zeznań podatkowych.